317. Stavové na sněmu shromáždění dali své povolení k trhu, kterýmž císař, jako král Český, prodal zboží Svojanovské Hertvíku Zejdlicovi z Šenfeldu a Bohuslavu Zárubovi.

1580, 6. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46. od 1575 do 82" v král. česk. arch. zemském.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. osmdesátého v pondělí po třech králích, ráčili sou dáti své povolení k tomu trhu, kterýž jest JMt nejjasnější kníže a pán, pan, Rudolf Druhej, z boží milosti volený Římský císař, Uherský a český král etc., jakožto král Český, s Hertvíkem Zejdlicem z Šenfeldu na Lanech, JMCské radou, a Bohuslavem Zárubou z Hustiřan a na Plese etc. o zboží Svojanovské učiniti, a jim Hertvíkovi Zejdlicovi a Bohuslavovi Zárubovi též zboží Svojanovské s městečky a vesnicemi v smlouvě, kderáž mezi JMCskou a nimi kupujícími o též zboží učiněna jest, zejména jmenovanými, i se vším jiným k tomu příslušenstvím, dědičně prodati ráčil, tak aby jim to JMCská ve dsky zemské, vedle pořádku a formy desk, jakž dále relací od JMCské na to ke dskám zemským učiněna bude, vložiti ráčil. A poněvadž by snad při témž statku Svojanovském díl aneb všechen statek, jakž se zpráva dává, k království a zemi náležeti měl: i což by tak koli toho bylo,- buď na díle nebo všecko v témž statku, že by k zemi náleželo, toho již oni kupující podle téhož trhu a vkladu JMCské a tohoto povolení, jako jiného spupného dědictví, užiti moci budou. Poslové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských, totižto, Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka na Přimdě a Volši, nejvyššího sudího království Českého, z pánuov; Michala Španovského z Lysovajt na Pacově, JMCské rady a nejvyššího písaře království Českého z vladyk, v přítomnosti úředníkuov Pražských menších desk zemských Václava Šturma z Hyršfeldu etc., místosudího království Českého,

Viléma Vostrovce z Královic etc., místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku a na Slatinanech, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, JMCské tejná rada a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého, Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, JMCské tejná rada a nejvyšší kancléř království českého, Jan starší z Vald-štejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Menšího města Pražského, Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské jakožto krále českého v království Českém dvoru maršálek, Jiří Borita z Martinic a na Smečně, JMCské rada, Karel z Vartmberka na Skále a Svijanech, Frydrych Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte a na Hauštejně, Ferdinand z Ryzmberka a z Švihová etc. z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Albrecht Bryknar z Brukštejna na Libni nad Vltavou, JMCské rada, Jiřík Slepotický z Sulic a na Libři, JMCské rada, Zikmund Brozanský z Vřesovic a na Brozanech, Hendrych Štampach z Štampachu a na Hostivici z vladyk; jsouce k tomu od JJMtl z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v sobotu ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP