321. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění přijali za obyvatele do království Českého Michala Krommera z Kynigshofu.

1580, 6. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46 od 1575 do 82" v král. česk. archivu zemském.

Páni, rytířstvo, Pražané i jiní poslové z měst království českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po Třech králích léta etc. osmdesátého, Michala Krommera z Kynigshofu a na Otnicích za obyvatele do království tohoto českého přijíti jsou ráčili na takový spůsob, aby povinnost všecku, kterážkoli králi JMti a stavuom království Českého a zemi náleží, jako jiní obyvatelé, podlé zřízení zemského o cizozemcích, učinil a, jakž pořádek království Českého a desk jest, se v tom ve všem zachoval. Rektorové na to byli jsou při přítomnosti nejvyšších úředníkuov totižto Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království českého, Adama z Švamberka a na Volši a Přindě, nejvyššího sudího království českého, z pánuov; a Michala Španovského z Lysova a na Pacově, nejvyššího písaře království českého, z vladyk; v přítomnosti úředníkuov Pražských menších desk zemských Václava Štumia z Hyršfeldu, místosudího království Českého, Viléma Vostrovce z Královic, místopísaře království českého, Bohuslava Mazance z Frimburku na Slatinanech, písaře menších desk zemských království českého: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého, Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kancléř království Českého, Jan starší z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Menšího města Pražského, Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské dvoru maršálek v království Českém, Jan z Šelnberka a z Kosti a na Mrači, Volf z Kolovrat a na Lnářích, Adam starší z Šternberka na Sedlci, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého, Jan Vchynský ze Vchynic a na Nalžovech a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart Hodějovský z Hodějova a na Tloskově, Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského a JlMti císařové podkomoří v království Českém, Jan Koc z Dobrše etc., Jan starší Bořek Dohalský z Dohalic etc., jsouce na to ode všech tří stavův z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v sobotu ut s.
Přihlásit/registrovat se do ISP