322. Vyslaný Kutnohorský žádá pány od stavův k spisování snesení sněmovního zvolené, aby i odpověď, která na žádost Horníkův za odvedení sumy 1500 kop gr. č. od nejvyššího purkrabího jim dána byla, do téhož sněmovního snesení zapsali.

Bez datum. [1580.] - Konc. v arch. Kutnoh.

VMti milostiví páni, od JJMtí všech tří stavův království tohoto Českého k spisování sněmovního snesení zvolení! Já vyslaný od šepmistrův a rady i také vší obce Hor Kuten, za to VMti ve vší ponížené pokoře žádám a prosím, že tu odpověď, kteráž jest z uvážení VMti skrze nejvyššího pana purkrabí JMt strany odvedení nám Horníkům půl druhého tisíce kop grošů českých dnes dána, v laskavé paměti míti, i také do téhož sněmovního snesení, pro lepší paměť, jakž i v předešlých sněmích se stalo, milostivě vložiti poručiti ráčíte. Čehož my se VMem všelijakými možnými službami našimi na každém místě vždycky volně odsluhovati pripovídáme a rádi chceme.
Přihlásit/registrovat se do ISP