330. Císař Rudolf nařizuje Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Burianovi Trčkovi z Lípy na Světlé nad Sázavou, podkomořímu království Českého, radám svým, aby smlouvu trhovou, kterouž byl Janovi Horovi mladšímu z Ocelovic některá zboží, druhdy k panství Krupeckému a Kyšperskému náležité, prodal, do desk zemských vepsati rozkázali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 5. března. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—82", č. 46, fol. M 2, v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, k dědičnému prodaji slovutnému Janovi Horovi mladšímu z Ocelovic, věrnému našemu milému, vsi Habří, vsi Lochočic, vsi Viklic, i s dvorem a mlejnem poplatním v Hotovících, na kterémž se toliko plat a panství prodává, v kraji Litoměřickém ležící, kteréž k panství Krupeckému a Kyšperskému náležely, s domy, s dvory kmetcími, s krčmami, s platy, s dědinami, lukami, lesem Hora Rovná, s porostlinami, potoky, rybníky, robotami, všelijakými kurmi, vejcí, ospy, vinicí v Radši, i se vším příslušenstvím, jakž toho všeho předešlí držitelé panství Krupeckého a Kyšperského v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntuov zběhlými, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, povoliti ráčili, jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna, na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmej stra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše od nás k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Janem Horou ve čtvrtek před sv. Havlem [15. října] jminulého sedmdesátého devátého léta učiněná o tom siřeji vysvědčuje. Tak že ty vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy jíž více nemají slouti a býti zápisné a duochovní než dědičné, Etc. [viz při č. 326]... Dán na hradě Pražském v sobotu po neděli postní reminiscere léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP