339. Rudolf II. nařizuje Janovi Bezdružickému z Kolovrat na Záběhlicích, presidentu při apelacích, a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby povolení k dědičnému prodeji Českého Chvojna, vsi kpanství Krupeckému náležité, Adamu Kelblovi z Gejzinku do desk zemských zapsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 23. dubna. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—1582, č. 46." f. Mil. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc.. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutnému Adamovi Kelblovi z Keyzinku na Předlicích, věrnému našemu milému, vsi Český Chvojan, německy Behmissen Khan, v kraji Litoměřickém ležící, kteráž k panství Krupeckému náležela, s domy, s dvory kmetcími, s podacím kostelním, s potůčkem, svobodnou rychtou a což k tomu náleží, s platy, s dědinami, lukami, porostlinami, robotami, kurmi, vejcemi, ospy, též s robotou, kterouž ti poddaní na lukách ke vsi Knínici povinni byli; a již podle toho trhu na jeho luky a grunty, aneb kdež se mu dobře líbiti bude, obrácena jest, se vším příslušenstvím, jakž jsou toho všeho předešlí držitelé panství Krupeckého v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, poběhlými i nepoběhlými, aneb z těch gruntuov zběhlými, s plným panstvím v týchž mezech a hranicích, v nichž ta ves záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše od nás k tomu obzvláště nařízené, s jmenovaným Adamem Kelblem ve čtvrtek před svatým Havlem [15. říjnem] jminulého sedmdesátého devátého léta učiněná o tom šíře vysvědčuje. Takže ta ves se vším jejím příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemá slouti a býti zápisná než dědičná etc... Dán na hradě Pražském v sobotu den svatého Jiří rytíře léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP