340. Rudolf II. nařizuje Janovi Bezdružickému z Kolovrat a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby povolení k dědičnému prodeji vsi Tochomyšle, k panství Kyšperskému někdy náležející, Mikulášovi Ottovi Trmickému z Milíny, do desk zemských vepsati dáli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 23. dubna. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82, č. 46." fol. M 12. v král. českém arch. zemsk.

Rudolf Drahý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutnému Mikulášovi Ottovi Trmickému z Milíny na Třmících, věrnému našemu milému, vsi Tochomyšle, jinak Šenfeldu, v kraji Litoměřickém ležící, kteráž k panství Kyšperskému náležela, s domy, s dvory kmetcími, s podacím kostelním a což k tomu náleží, s krčmou vejsadní, s platy, s dědinami, lukami, porostlinami, potoky a mlejnem i se vším příslušenstvím, jakž toho všeho předešlí držitelé panství Kyšperského v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntův zběhlými, s plným panstvím tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ta ves záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozenéhoViléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naìi a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše od nás k tomu obzvláště nařízené, s jmenovaným Mikulášem Ottou Trmickým v outerý před svatým Havlem [13. října] léta jminulého sedmdesátého devátého učiněná o tom šíře vysvědčuje. Tak že ta ves s jejím příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemá slouti a býti zápisná a duchovní, než dědičná etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu den svatého Jiří rytíře léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP