342. Císař Rudolf nařizuje Zdeňkovi z Vartemberka a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby jeho povolení k prodeji některých vsí, k panství Krupeckému náležejících, Volf ovi Žoldanovi Štampachovi z Štampachu na Železné do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 23. dubna. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. M 15. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, k dědičnému prodaji slovutnému Volfovi Žoldanovi Štampachovi z Štampachu na Železné, věrnému našemu milému, vsi Knínic s clem a při té vsi louky, na kteréž bývá dvaceti vozů sena, vsi Slavošova, item moučního mlejna v Telnici se dvěma chalupami, v kraji Litoměřickém ležících, kteréž k panství Krupeckému přináležely, s domy, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, lesem, slově "Suchej Vrch", jakž mu ukázán a vomezen jest, a druhým lesem "Cukmantl" řečeným, na kterémž mu dva díly a Janovi Lungvicovi prodaje lesuov třetí díl náleží, s porostlinami, item, Telnického potůčku, pokudž se na gruntech jeho vztahuje, jehož na svém břehu lovením ryb užívati moci bude, s robotami, kurmi, vejci, i se vším a všelijakým příslušenstvím, jakž toho všeho předešlí držitelé panství Krupeckého v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntuov sběhlými, s plným panstvím tak a v témž plném právě v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Volfem Zioldanem Štampachem v pátek den svatého Havla [16. října] léta pominulého sedmdesátého devátého učiněná o tom siřeji vysvědčuje. Tak že ty vesnice, mlejn a lesy s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a bejti zápisné než dědičné, etc... Dán na hradě Pražském v sobotu den památný svatého Jiří léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP