343. Rudolf II. nařizuje Zdeňkovi z Vartemberka na Banově, hejtmanu Nového města Pražského, a Janovi Vchynskému ze Vchynic na Nalžovech, purkrabí Karlštejnskému, aby povolení jeho k prodeji vsi Sobodry [Sobědruhy] se vším příslušenstvím, k panství Kyšperskému náležité, purkmistru, konšelům i vší obci horního města Krupky do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 23. dubna. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. M 16. v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, k dědičnému prodaji opatrným purkmistru a konšeluom i vší obci horního města Krupky, věrným našim milým, vsi Sobodry s krčmou vejsadní, kteráž k panství Kyšperskému náležela, s domy, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, lesy, porostlinami, s rybníkem, s pastvami, robotami, kurmi, se vším a všelijakým příslušenstvím, jakž toho všeho předešlí držitelé panství Kyšperského v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntuov sběhlými, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ta ves záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše od nás k tomu obzvláště nařízené, s jmenovanými Krupeckými dvacátého prvního měsíce října léta jminulého sedmdesátého devátého učiněná o tom šíře vysvědčuje. Tak že ta ves a krčma vejsadní se vším jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné, než dědičné etc... Dán na hradě našem Pražském v sobotu den svatého Jiří rytíře léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP