351. Císař Rudolf II. nařizuje Kutnohorským, aby práva horní nová, která jim k prohlídnutí půjčena byla, ihned zpět do komory české poslali, aby konečně k svému stvrzení přijíti mohla.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 3. června. — Opis souč. v arch. města Kutné Hory.

Rudolf Druhý etc. Poctiví, věrní naši milí! Jakož jsme předešle k tomu své milostivé povolení dáti ráčili, aby vám práva horní k přehlídnutí (melili byste při kterém artikuli jaký nedostatek) vydána byla: i poněvadž nám, nicméně i obyvatelům tohoto království na tom, aby k svému stvrzení přijíti mohla, vysoce záleží, protož vám milostivě poroučíme, abyste dotčená práva homí bez meškání a vejmluv všelijakých a odkladův, měvše k přehlídnutí jich dosti prostranný čas, nám k ruce do komory naší české konečně zase odeslali. Na tom jistou vůli naši císařskou naplníte.

Dán na hradě našem Pražském v pátek po buožím těle léta osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP