353. Vyslaní Kutnohorští v Praze žádají šepmistry a radu města Hory Kutné za radu, jak se v příčině císařem, žádaného obnovení některých úřadů horních od pana mincmistra zachovati mají.

V PRAZE. 1580, 9. června. — Orig. v arch. města Kutné Hory.

Službu svou vzkazujem V, Op. páni a přátelé naši milí!

Oznamujem V. O., že až posavad žádné jisté odpovědi strany odvedení sumy od JJMtí jmíti nemůžeme, než den ode dne vždy se nám odkládá. Co se pak té suplikací JMCské dotýče strany obnovení některých úřadův horních od pana mincmistra: vidí se panu písaři nejvyššímu a jiným, poněvadž to nyní v mlčení jest, abychom také tím nehejbali, pokudž se k tomu příčina nedá; ale my nevíme na čem dobře učiniti a v tom jak se zachovati, a protož v tom naučení od VMtí po tomto naschválním poslu žádáme.

Z strany toho Želibora páni Staroměstští před námi pouštěli ho do rady, a jest k němu od nás mluveno: na větším díle všemu odpírá a divně to premuje. A protož páni Pražané vždy vejpisu zločinného vyznání na něj se vztahujícího žádají vydání, aby věděli, podle čeho k němu útrpným právem přikročiti.

Více na ten čas psáti nevíme co a nemáme čím [Dopis psán jest tuhou obyčejnou.]; toliko to připomínáme, abyste panu Abrahamovi jorgelt, z něhož upomíná, a pro nás koně, dáli pán Bůh v pondělí nejprv příští, odeslati ráčili. Datum pospěšně v Novém městě Pražském, v domě Václava Kbelského na příkopích, ve čtvrtek ochtáb božího Těla 1580.

 

Vyslaní VMtí, na ten čas v Praze.Poslu dány 2 české groše široké, ostatek má se jemu od VMtí dodati.
Přihlásit/registrovat se do ISP