354. List mocný od nejvyšších úředníkův a soudcův zemských jménem všech tří stavův království Českého, pod pečetí zemskou daný, Václavu Berkovi z Dube, Jindřichu Slavatovi z Chlumu, Václavu Rychnovskému z Rychnova, Vilému Miřkovskému, Jetřichu Lipanskému a Mikulášovi z Bubna, v příčině urovnání rozepře o meze a grunty mezi Vratislavem z Pernštejna a Matiášem Žalkovským z Žalkovic na hranicích království Českého a markrabství Moravského.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 9. června. — Malé desky zemské kvatern instrukcí a listův posel, žlutý, č. 128, fol. L. 4.
Přihlásit/registrovat se do ISP