358. Vyslaní Kutnohorští v Praze oznamují šepmistrům a radě města Hory Kutné, co v příčině práv horních byli vykonali; [Viz číslo 351.] na zaplacení jim dlužných půl třetího tisíce, ze není na tento čas žádné naděje, poněvadž prý nemají co dáti.

V PRAZE. 1580, 11. června. — Orig. v arch. města Kutné Hory.

Službu svou vzkazujem VMtem, slovutné a vzáctné poctivosti páni šepmistři a páni milí! VMtem na pánu Bohu žádáme zdraví, a při něm jiné všecko dobré věrně rádi přejeme. Jakož jste nám práva horní ráčili odeslati a při nich vejpis poničení JMCské, poroučejíce nám, abychom tu věc předešli při JJMtech paních strany práv horních: i tak jsme hned učinili, jak nám psaní VMtí dodáno, nahoru jsme šli a na pospěch se panem písařem a s panem komorníkem jsme mluvili; ale že jest veliké zaneprázdnění, dolů jsme šli a suplikací spisovali, a do soudu dnes chceme podati vedle naučení JJMtem, tolikéž i JMCské nicméně podati chceme.

Strany sumy půl třetího tisíce není na tento čas žádná naděje, nebo nás tím odbejvají, že nemají co dáti a v tom počtu že se o to ujímati neráčí; což jest na nás, námi nemá nic sjíti.

Což se dotýče Mandaliny Holaubkovy, nemohli jsme toho tak na pospěch vykonati, poněvadž v sobotu páni neráčí nad apelacími sedati, než dáli pán Bůh v pondělí, budemeli moci sobě vstoupení zjednati, chceme s JJMtmi o to promluviti, a na čem ta věc bude VMtem oznámiti. Veliká jsou zaneprázdnění, jednak při berni jednak při soudu. S tím se VMtem na všem dobře míti vinšujeme.

Datum v Praze v sobotu po sv. Medardu léta 1580, na pospěch.

Vyslaní Vmtí

 

Václav Vizina, Jan Veverín.


Přihlásit/registrovat se do ISP