383. Rudolf II. Adamovi z Hradce, aby veškerou zadržalou berni a posudní odvedl, poněvadž na vychování lidu vojenského v Uhřích a jiná vydání válečná peněz jest zapotřebí.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 12. října. — Orig. v arch. Jindř. Hrad.

Rudolf Druhý etc. král Český etc. Urozený, věrný náš milý! Jakož o tom dobru vědomost jmáš, že za tebů nemalá suma zadržalých berní a posudného zuostává: i poněvadž netoliko na zaplacení lidu válečného, kterýž ne na jednom místě v království Uherském pro etc. hranu zemí a věrných poddaných našich ustavičně držeti ráčíme, ale také pro jiná naše vysoce duoležitá válečná vydání nemalé sumy na tento čas potřebovati ráčíme, a aby v tom s jinými obyvately království tohoto rovnost zachoval, protož tebe milostivě napomínati ráčíme, aby, jakákoli suma berní od tebe až do této chvíle zadržána jest, tu beze všech dalších odtahuov složil a v tom jako rada naše, komorník a soudce zemský, jiným dobrý příklad na sobě dal. Jakž pak o tobě, že tak učiníš, pochybovati neráčíme, a na tom jistu a obvzláštně libeznú vuoli naši císařskú naplníš. Dán na hradě našem Pražském v středu po svatém Diviši léta etc. 80.
Přihlásit/registrovat se do ISP