384. Vyslaní Kutnohorští v Praze oznamují Mistru Václavu Didaktovi, písaři radnímu na Horách Kutnách, o uvažování nových práv horních.

V PRAZE. 1580, 12. října. — Orig. v městsk. arch. Kutnoh.

Službu svú vzkazujem V. O. Páni přátelé naši milí! Zdraví a v něm všeho dobrého přejem V. O. rádi. Dnes posel tento Šimon jakž psaní tak i ptactva jest nám dodal; my také komuž jsme rozuměli od sebe jsme odvedli. A vedle toho V. O. oznamujem, že v pondělí nyní pominulej [10. října] na těch právích až k nešporům v domě pana arcibiskupa do titule "Povinnosti písaře urburního" ne bez odporův, důtek a obzvláštních pohrůžek pana mincmejstra s panem hofmistrem z strany dotýkání jich jsme přeběhli, ale v tom ve všem od nás krátce jsou odbyti a to vše na uvážení a doslyšení JMtem zůstává. Než kdy aneb jak to bude, tomu ještě dokonce vyrozuměti nemůžeme, poněvadž včera i dnes pro nescházení skrze roztržitosti a jiné potřeby těch pánův, kteréž při soudu mají, do zejtřka, to jest středy [sic], do 13 hodin odloženo jest. Než co na nás jest, my bychom tomu rádi byli, aby bez těch zbytečných odkladův předce pořádně raději se to konalo; i také o to dnes jsme se, ztěžujíce sobě outraty a meškání, na pány některé domlouvali. Jiného na ten čas, co bychom V. O. z strany té věci psáti měli, nemáme. Než s tím V. O. pánu Bohu poručena činíme. Dán na Horách Kutnách [sic] ve středu po památce sv. Diviše léta 80.

 

Vyslaní V. O. na ten čas v Praze.


Přihlásit/registrovat se do ISP