385. Vyslaní Kutnohorští v Praze oznamují šepmistrům a radě města Hory Kutné, že jednání a uvažování práv horních do jiného času odloženo jest, protož že domů se vypraví, aby pro ně koně poslali.

V PRAZE. 1580, 14. října. — Orig. v městsk. arch. Kutnoh.

Službu svou vzkazujem. Vzácné poctivosti páni a přátelé naši milí! Zdraví a v něm všeho jiného dobrého přejem V. P. rádi. Majíce návěští od některých z pánův k uvažování práv horních nařízených, že konečně do jiného času ostatku těch práv horních k uvažování odloženo dne zejtřejšího býti má: abychom se daremně v Praze netrávili, toho posla naschvále odsíláme, a že koně pro nás, což může nejdříve býti, odeslati ráčíte, za to žádáme. Neb kočí Pražští, s nimiž jsme o dovezení nás jednali, velmi drazí jsou a od jednoho vozu 2 kopy gr. aby jim dáno bylo jmíti chtějí, což se nám učiniti nevidí. Protož jsme té naděje, že nás takovým odesláním meškati nebudete. A když s nimi pojedou, nechť je silnicí vedou, aby, bylali by toho jaká další a nenadálá potřeba, posel se s nimi potkati mohl. S tím pán Bůh s námi. Dán v Starém městě Pražském v pátek před památkou sv. Havla léta Páně 1580.

 

Vyslaní na ten čas v Praze.


Přihlásit/registrovat se do ISP