399. Rudolf II. Zdeňkovi z Vartemberka a Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu a na Lanech, aby jeho svolení k dědičnému prodeji zámku pustého Kyšperku a některých vesnic Hynkovi a Albrechtovi, bratřím vlastním Kekulům ze Stradonic do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 15. listopadu. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—82" č. 46, fol. N. 18 v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutným Hynkovi a Albrechtovi, bratřím vlastním a nedílným Kekuluom z Stradonic na Stradonicich, věrným našim milým, zámku pustého Kyšperku, vsi Šejnova s viničným platem, vsi Huntšína, vsi Maršová, vsi Sobochleb s dvorem poplužním, s tvrzí, s pivovarem i se všemi svršky a nábytky, vsi Modlan s podacím kostelním, rychtou svobodnou, a což k tomu náleží, s domy, s krčmami vejsadními, s mlejnem, s dvory kmetcími, s platem, s dědinami, lukami, lesy i s kusem lesu od panství Krupeckého přidaného a připojeného, s potoky, s rybníky, i se vším a všelijakým příslušenstvím, jakž toho všeho předešlí držitelé panství Kyšperského v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntův zběhlými, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše, k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Hynkem a Albrechtem, bratřími Kekuli v pondělí po svatém Havle [19. října] jminulého sedmdesátého devátého léta učiněná a rejstra spečetěná k trhu vydaná o tom siřeji vysvědčují. Tak že ten pustej zámek a vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v outerej po svatém Martinu léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP