405. Rudolf II. Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby majestát purkmistru a konšelům města Krupky daný, na směnu o některé grunty a krčmy s nimi učiněnou, do desk zemských vepsati dal.

NA HRADE PRAŽSKÉM. 1580, 7. prosince. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—82," č. 46 f. N, 23 v král. česk. archivu zemském.

Rudolf Druhý etc. Statečný, věrný náš milý! Vědětiť milostivě dáváme, že jsme s opatrným purkmistrem a konšely města našeho Krupky, věrnými milými, jistou směnu o některé krčmy a grunty učiniti a jim na to jistotu neb majestát, kteréhož datum na hradě Pražském dvacátého sedmého dne měsíce máje tohoto vosmdesátého léta vydati ráčili. I prošeni jsme od dotčených Krupeckých s ponížeností za povolení naše císařské, aby jim takovej majestát pro lepší a hojnější bezpečnost a budoucí paměť do desk zemských vložen bfti mohl: k jichžto prosbě, jakožto slušné a spravedlivé, jsouce nakloněni, ráčili jsme k tomu milostivě povoliti a tebe v té věci za relatora našeho zvoliti, poroučejíc, aby s nadepsanými Krupeckými, anebo jich vyslanými, ke dekám zemským došel a jim takový majestát slovo od slova v též deky zemské, kdež a jakž náleží, vedle této relací povolení našeho vložiti a vepsati rozkázal. Na tom jistu vuoli naši císařská naplníš. Dán na hradě našem Pražském v středu po svatém Mikuláši léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP