3. Mandát Rudolfa II. po krajích i městům Pražským rozeslaný, kterýmž pokládá, rozepisuje sněm království Českého ke dni 13. února 1581 i nařizuje všem stavům, aby den před tím, v neděli invocavit, do Prahy na noc se sjeli, druhého pak dne ráno k předložení sněmovnímu vedle starobylého obyčeje na paláci na hradě Pražském při králi najíti se dali.

[V rozepsání sněmu tohoto také bylo oznámeno: "A ačkoliv čas držení soudu zemského hned potom se přibližuje, však my to tak opatřiti ráčíme, aby tomuž soudu zemskému nemnoho překáženo bylo."]

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 26. prosince. - MS. souč. v arch. města Prahy č. 1080.
Přihlásit/registrovat se do ISP