6. Rudolf II. nařizuje Janu Vinklmanovi z Hoztalu, aby berni proti Turku, kterou klášterové Osecký a Světecký od r. 1573 dlužni zůstali, z prodeje obilí jejich i jiných svrchků a z platů běžných vymohl a odvedl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1581, 7. ledna. - Konc. v arch. česk. místod.

Rudolf etc. Slovutný, věrný náš milý! Jakož se nám z klášteróv Oseckého a Světeckého na doplnění kontribucí té, která sú nám proti nepříteli Turku duchovní v tomto království mimo berni léta pominulého sedmdesátého třetího svolili, půl čtvrtá tisíce a čtyřiceti tolaróv anebo kop míš. dodati pozůstává, též sto a třinácte tolaróv, kterých jest Jan Jindra někdejšímu opatu z peněz berničných půjčil: i poněvadž k některým našim vysoce důležitým vydáním nemalé sumy potřebovati ráčíme, protož tobě poroučeti ráčíme, aby nemeškajíc z prodaje obilí a jiných svrchkuov, též i z běžných platuov takovú sumu, co nejdřív možné, shromáždil a do ouřadu našeho rentmistrského na hotově vyčetl. Budeť takové vydání při počtu proti tomuto poručení našemu a správě našeho nadepsaného ouřadu kvitancí za řádné položeno. Na tom jistu a konečnú vuoli naši císařskú naplníš. Dán na hradě Pražském v sobotu po svatých Třech králích léta 81.
Přihlásit/registrovat se do ISP