24. Stavové na sněmu shromáždění přijali Oktaviana Spinule za obyvatele království Českého.

1581, 9. března. - Zápis český v kvat. fial. rel. od 1575 do 82, č. 46. f. O. 5. v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP