26. Stavové na sněmu shromáždění přijali za obyvatele království Českého Adolfa Hoga z Hogenu.

1581, 9. března. - Zápis český v kvat. fial. rel. od 1575 do 82, č. 46, f. O. 6. v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP