74. Rozvrh vydání z peněz na hranice Uherské k placení lidu válečného od colmistrův z Čech, Moravy a Slezska přivezených.

1581. - Opis souč. v arch. Třeboňském.

Rozvržení od pánův colmistrův z království českého, markrabství Moravského a knížetství Slezského, krom Lužičanů Horních a Dolních markrabství, co kdo peněz na hranice Uherské k placení lidu válečného přivezl.

Pan colmistr český

49.000

tolarův.

Páni colmistři moravští

25.000

"

Pan colmistr slezský

32.000

"

Suma

106.000

" 

Z toho páni colmistři vydati ráčili vedle sněmu Pražského pánům Moravanům na stavení Ujvaru:

Český colmistr

5.000

tolarův.

Moravští

2.500

"

Slezský

5.000

"

Suma

12.500

" 

Od království českého jest víc vydáno na službu pana nejvyššího

   

a rejtarům jeho

5.500

tolarův

A tak k složení peněz tří zemí před jmenovaných, když ještě pan

   

colmistr český přidá

36.500

"

zůstane mu i pro pana mustrhera na outratu

2.000

"

Tak učiní ta suma

49.000

"

     

Páni colmistři moravští proti tomu svolili se dáti z sumy jich

20.000

"

zůstane jim na outratu

2.500

"

A tak ta suma jich se sejde na

25.000

"

     

Pan colmistr slezský svolil se dáti

26.000

tolarův

zůstane mu na outratu

1.000

"

A tak ta suma jeho se najde

32.000

"

     

A protož té sumy v tom trojím složení učiní, z čeho se již panu

   

nejvyššímu zaplatilo a i jiným platiti má

88.000

" 

Každý tolar počítajíc po 70 krejcařích; počítajíc každý tolar zase

       

po 75 krejcařích učiní opět

94.285

kop

50

kr.

         

Tu každú kopu počítajíc na zlaté, jeden každý zlatý po

       

60 krejcařích, učiní suma

110.000

fl.

rýnsk.

 
         

Nota. Poněvadž se panu nejvyššímu předešle dalo

5.500

kop

   

na tolařích, tolar za 70 krejcarů, tu se z té sumy snímá

       

z každého tolaru 5 krejcarů

458

fl.

20

kr.

a tak zůstane toliko

109.541

fl.

40

kr.

         

Záplata na německé rejtary, arkabuzery i s tím, co panu nejvyššímu se dáti má na jeho lejtenanta, fendrycha, vochtmistra a jiné osoby s onritgeltem za půl druhého měsíce vedle register

       

mustrherských

4.091

fl.

rýnsk.

 
         

Záplaty vší přijde se dáti na pomezních zámcích, jakž výtah

       

vydaný od polního mustršrajbera ukazuje za jeden měsíc

14.144

fl.

rýnsk.

 

učiní za šest měsícův

84.864

fl.

rýnsk.

 
         

Víceji kdyby se ještě panu nejvyššímu na jeho rejthary a

       

arkabuzery za jeden měsíc peněz nechalo, učinilo by

2.200

fl.

rýnsk.

 

a na jeho ouřady

791

fl.

rýnsk.

 
         

A poněvadž za panem nejvyšším zůstává ještě

2.320

fl.

40

kr.

tehdy zaplatíc za ten jeden měsíc rejtarům a arkabuzerům

2.991

fl.

   

dostane se pánu dodati

670

fl.

20

kr.

         

A když by se tak panu nejvyššímu dalo a vedle register na hranicích zaplatilo, tehdy ještě pozůstane na záplatu Nasadistům

       

u Komárna suma

16.925

fl.

20

kr.


Přihlásit/registrovat se do ISP