312. List z kanceláře císařské, kterýmž Rudolf II. žádá stavův království Českého, aby k tomu své svolení dali, pokudž by s Ladislavem z Lobkovic o Mostský hrad smluviti se mohl.

1585, 24. ledna. - Konc. v arch. česk. místod.

JMCská, pán náš nejmilostivější, jsouce s urozeným Ladislavem z Lobkovic a na Zbiroze, Hořejší Lindvě a Dobré, radou svou a presidentem komory české o Mostský hrad s jeho příslušenstvím, kteréhož posavad urozená Anna šlechtična z Vajtmile zástavou v držení byla, v jednání, ráčí stavův království Českého milostivě žádati: pokudž by se JMt s dotčeným Ladislavem z Lobkovic o týž hrad Mostský, buď dědictví neb jinač, smluviti ráčil, aby stavové k tomu své povolení dali. 24. Jannuarii etc. 85.




Přihlásit/registrovat se do ISP