314. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijalo do stavu svého Ondřeje Purkhamera z Ourazu.

1585, 29. ledna. - Kvat. rel. žlutý od r. 1582 do 89, o. 47. f. F. 24. v král. česk. arch. zemském.

V outerý po památce svatého Pavla na víru obrácení. Páni z rytířstva, podle svobod stavu svého, z plného sněmu obecního, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den svatého Šťastného léta etc. LXXXV, přijali sou do téhož stavu svého rytířského Vondřeje Purkhamera z Ourazu. a má se dckami zemskými zapsati, jakž toho obyčej jest, a prvé se s nejvyšším písařem království Českého a jinými smluviti. Poslové na to byli sou: Burian Trčka z Lípy na Světlé nad Sázavou a Velíši, podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech, Neprachovech, Zásmucích a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart Hodějovský z Hodějova na Lčovicích, Tloskově a Milivským Klášteře, Zikmund Brozanský z Vřesovic a na Brozanech, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími, Jan Markvart z Hrádku na Nekmiři, Jiřík Mošaur z Valdova a na Dobřejovicích, purkrabě hradu Pražského, Václav Běšín z Běšín, JMCské hejtman na Dobříši, Jaroslav Vchynský ze Vchynic a na Drastech, Radslav Vchynský ze Vchynic a na Petrovicích, Vilém Vodkolek z Oujezdce a na Hořejních Malobrat[ř]icích, Bavor Rodovský z Hustiřan, Jakub Vřesovec z Vřesovic a ve Kšenicích, Jindřich Saska, jinak Vojíř, z Vacovic a na Smilkově, Mikuláš Sekerka z Sedčic a na Lobkovicích, Kunata Pesík z Komárova a v Žertících, Václav Valkoun z Adlaru a na Vlčím poli. S takovouto při tom vejminkou, aby on Ondřej Purkhamer před úředníky Pražskými menšími desk zemských, prvé nežli by zápis na sebe podle pořádku desk zemských učinil, zachování své pořádné a obdarování erbovní prokázal a provedl; a to bude povinen vykonati mezi tímto časem a svatým Jiřím nejprve příštím. Pakli by v témž času toho nevykonal a zachování svého a předkův svých nepokázal, tehdy z této relací zase sjíti má.
Přihlásit/registrovat se do ISP