316. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijalo do stavu svého Petra Šišku z Jamolice se syny jeho.

1585, 1. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47. f. F. 25, v král. česk. arch. zemsk.

V pátek den svaté Brigidy. Páni z rytířstva, podle svobod stavu svého, z plného sněmu obecního, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den svatého Šťastného léta etc. LXXXV., přijali sou do téhož stavu svého rytířského Petra Šišku z Jamolice, s syny jeho, a má se dckami zemskými zapsati, jakž toho obyčej jest, a prvé se s nejvyšším písařem království Českého a jinými smluviti má. Poslové na to byli sou: Burian Trčka z Lípy na Světlé nad Sázavou a Velíši, podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech, Neprachovech, Zásmucích a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart Hodějovský z Hodějova, na Lčovicích, Tloskově a Milivském Klášteře, Hump[recht] Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského a JíMti císařové, jakožto králové České, podkomoří, Zikmund Brozanský z Vřesovic a na Brozanech, Bohuslav Hornatecký z Dobročovic a na Žabonosech, Jan Vlk z Kvítková v Nemyslících, Jan Bryknar z Brukštejna na Čičovicích, Voldřich Doudlebský z Doubleb. S takovouto při tom vejminkou, aby on Petr Šiška před ú. P. m. d. z., prvé nežli by zápis na sebe podle pořádku desk zemských učinil, zachování své pořádné a obdarování erbovní prokázal a provedl; a to bude povinen vykonati mezi tímto časem a svatým Jiřím nejprve příštím. Pakli by v témž času toho nevykonal a zachování svého a předkův svých neprokázal, tehdy z této relací zase sjíti má.




Přihlásit/registrovat se do ISP