318. Všickni tři stavové na sněmu shromáždění svolují, aby císař pro zlepšení myslivosti o některé vesnice k úřadu purkrabství Pražského náležející směnu za jiné učiniti mohl.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582 do 89, č. 47, f. G. 1. v král. česk. arch. zemsk.

V pondělí po svaté Školastice. Páni, rytířstvo a Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, jakož sou na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. vosmdesátého pátého v pondělí den svatého Šťastného, tu kdež sou předešle stavové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. LXXXII. v pondělí po hromnicích, k tomu, aby JMCská, jakožto král český, pro zlepšení myslivosti a kratochvílí JMti o některé vesnice bliž hradu Pražského ležící a k úřadu nejvyššího purkrabství náležející s Vilímem z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladařem domu Rožmberského a nejvyšším purkrabím Pražským, směnu na jiné JMCské vesnice učiniti moci ráčil, své povolení dali: i tak i nyní stavové k tomu, jakýchž by koli gruntův k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležejících a blíže hradu Pražského ležících JMCská, jakožto král český, pro zlepšení myslivosti a kratochvílí JMt potřebovati ráčil, aby s týmž Vilímem z Rožmberka o ně směnu učiniti moci ráčil, své povolení dávají. Poslové na to z plného sněmu byli sou v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jiřího staršího z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, nejvyššího komorníka království Českého, Jana staršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího sudího království Českého, z pánův, a Michala Španovského z Lysova a na Pacově, nejvyššího písaře království Českého, z vladyk, v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Mikuláše Vratislava z Mitrovic a v Kníně, místokomorníka království Českého, Viléma Vostrovce z Kralovic, místopísaře království Českého, Jana Hoška z Proseče, úředníka podkomořího království Českého při dekách zemských, Bohuslava Mazance z Frimburku na Mimoni a Slatiňanech, písaře menších desk zemských: Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Košatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad černými lesy, JMCské dvoru v království Českém maršálek, Adam z Hradce a na Hradci a Hluboké etc., Jan starší z Lobkovic na Točníku a Nové Bystřici, JMCské rada a německých lén hejtman, Kryst[of] mladší z Lobkovic a na Tejně Horšovském a Tachově, komrmejstr království Českého, z pánův; Burian Trčka z Lípy, na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Zásmucích a Nalžovech a Karlštejně, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Jan starší Malovec z Malovic na Kamenici a Chejnově, JMCské rada, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, JMCské rada a hejtman Menšího města Pražského, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Sukdole, Jiřík Vratislav z Mitrovic etc., z vladyk, souce k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP