319. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění svolují, aby císař na půjčku peněz Chody do jistých let pod správu Domažlickým dáti mohl.

1585, 11. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47, f. G. 2. v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo a Pražané i jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, [kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí den sv. Šťastného léta etc. LXXXV , ráčili k tomu své povolení dáti, jakož jest JMCská, jakožto král Český, toho při stavích milostivě žádati ráčil, oznamujíc, kterak JMt k některým svým důležitým a pilným vydáním jisté sumy peněz potřebovati ráčí, souce JMt té milostivé naděje, že by toho něco při purkmistru a konšelích i na místě vší obce města Domažlic, kdyby se jim Chodové Domažličtí pod správu jich do jistejch let poručili a užitky od týchž Chodův vycházející místo úrokův povolili, objednáno býti mohlo, aby stavové k tomu své povolení dali, tak aby JMCská jim Domažlickým to, což by a jakoukoli sumu JMti poddaně zapůjčili, na svrchu oznámený způsob ujistiti a zapsati moci ráčil: k čemuž stavové JMCské etc., jakožto králi Českému, aby s týmiž Domažlickými o to jednati i také jim to ujistiti a tak zapsati moci ráčil, k tomu své povolení, jakž se nadpisuje, dávají. Poslové na to z plného sněmu byli sou v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jiřího staršího z Lobkovic na Libochovicích a Mělníce, nejvyššího komorníka království Českého, Jana staršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího sudího království Českého, z pánův, a Michala Španovskýho z Lysova a na Pacově, nejvyššího písaře království Českého, z vladyk, v přítomnosti úředníků Pražských menších desk zemských Mikuláše Vratislava z Mitrovic a v Kníně, místokomorníka království Českého, Viléma Vostrovce z Kralovic etc., místopísaře království Českého, Jana Hoška z Proseče, úředníka podkomořího království Českého při dekách zemských a Bohuslava Mazance z Frimburku na Mimoni a Slatiňanech, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabě Pražský, Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat a na Košatkách a Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat a na Petršpurce, JMCské rada a markrabství Dolních Lužic lantfojt, Ladislav z Lobkovic na Zbiroze, Hořejší Lindvě a Dobrý, JMCské rada a zřízené komory v království Českém president, Václav z Říčan a na Hořovicích, JMCské rada, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada z pánův; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Zásmucích a Nalžovech a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Jan Koc z Dobrše a na Bystřici, JMCské rada, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími, Adam Materna z Květnice a na Přítoce, Jindřich Předenice z Předenic, z vladyk, souce k tomu od JJMti z téhož plného sněmu obzvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP