326. Páni z rytířstva na sněmu shromáždění přijali do stavu svého Jana Sklifa z Greifenfeldu, doktora práv a radu nad apelacími, a Michala Kékha z Švarcpachu, "paušreibera" při hradu Pražském, i se syny jeho.

1585, 12. února. - Zápis český v kvat. rel. žlut. od 1582-89 5. 47. f. G. 8. v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP