327. Všichni tři stavové na sněmu shromáždění přijali za obyvatele království Českého Františka Renona z Kremony.

1585, 13. února. - Kvat. rel. žlut. od 1582 - 1589, 6. 47, f. G. 8. v král. česk. arch. zemsk.

Ve středu po svaté Školastice. Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, jakož sou na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. LXXXV  v pondělí den svatého Šťastného, Františka Renona z Kremony na milostivou přímluvu JMCské, jakožto krále Českého, a na snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé, za obyvatele do království tohoto Českého i s dědici jeho přijíti ráčili etc. Poslové na to z plného sněmu byli sou v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jiřího staršího z Lobkovic, jakž v třetí relací až do Joachym Novohradský z Kolovrat oc: Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci, císaře JMti dvoru v království Českém maršálek, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejně, JMCské rada a Dolních Lužic lantfojt, Václav z Říčan a na Hořovicích, JMCské rada, Adam starší z Šternberka a na Sedlci, JMCské rada a hejtman Nového města Pražského, z pánův; Burian Trčka z Lípy etc., Jan Vchynský etc., Albrecht Kapoun etc. ut s., Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, JMCské r. a JíMti císařové, jakožto králové České, měst podkomoří a hejtman hradu Pražského, Jan starší z Malovic na Kamenici a Chejnově, JMCské rada, Vilém starší z Malovic a na Butovicích, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apelacími, z vladyk; souce k tomu od JJMtí z plného sněmu zvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP