331. Rudolf II. Jiřímu Bořitovi z Martinic a Michalovi Španovskému z Lysova, aby Jiřímu Mošaurovi z Valdova na Dobřejovicích, purkrabí hradu Pražského, k dědictví danou ves Oslnici a dvůr se dvěma pluhy rolí, někdy k klášteru sv. Anny na Oujezdě náležející, do desk zemských vložiti dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 11. března. - Záp. český v kvat. rel. zlat. od 1582-89, č. 47, fol. G. 22. v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP