332. Rudolf II. Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna, aby Jetřichovi z Vřesovic, "forštmistru" na královském panství Chlumci, darované dědiny: ves Kšenice s dvorem poplužním "Náprava", s krčmou a dvorem "Byšov", někdy klášteru Chotěšovskému náležité, do desk zemských vložiti dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 11. března. - Zápis český v kvat. rel. žlut. od 1582-89 č. 47. f. H. 1. v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP