344. Rudolf II. Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Hertvíkovi Zeidlicovi z Šenfeldu, aby Jiřímu Bořitovi z Martinic dané dědiny duchovní v kraji Slánském, totiž ves pustou Tuhaň, do desk zemských s právem dědickým vložiti dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 23. května. - Zápis český v kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47, f. H. 17, v král. česk. arch. zemsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP