347. Rudolf II. Jiřímu st. z Lobkovic a Michalovi Španovskému z Lysova, aby dcerám Anny Pešíkové z Cetně a Kunaty Pešíka z Komárova: Dorotě, Lidmile, Marianě, Kateřině, Mandaleně a Johance zděděný statek zápisný po dědu jich Jiří Cetenském z Cetně, někdy k arcibiskupství Pražskému náležitý totiž městečko Žerčice, ves Kobylníky etc., jako statek svobodný do desk zemských vložiti dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 28. června. - Zápis český v kvat. rel. žlut. od 1582-89 č. 47, f. H. 14, v královském českém archivu zemském.
Přihlásit/registrovat se do ISP