348. Rudolf II. nařizuje Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Bruksteina, aby Filipovi Šerntingerovi z Šerntingu za 560 kop m. prodaných 12 lidí zápisných ve vsi Pautnově, k klášteru Teplskému náležejících, tak jakž jsou jich Sybilla Behmová, Žofie Šerntingerová a Zuzana, sestry vlastní z Pintic po otci Kryštofovi z Pintic v držení byly, do desk zemských vložiti dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 10. července. - Zápis český v kvat. rel. žlutý od 1582-89, fol. H. 17. v královském českém archivu zemském.
Přihlásit/registrovat se do ISP