349. Rudolf II. Jiřímu Bořitovi z Martinic a Vilímovi Vostrovcovi z Kralovic, aby Anně Zajícové z Leskovce za půl třetího tisíce kop míš. prodané duchovní dědiny zápisné, totiž tvrz Nesmiřice, ves Nesmiřice a Hulice se dvěma nápravníky ve vsi Nesmiřicích a s jedním nápravníkem ve vsi Kalné do desk zemských vepsali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1585, 17. července. - Zápis český v kvat. rel. žlut. od 1582-89, č. 47. f. H. 18 v královském českém archivu zemském.
Přihlásit/registrovat se do ISP