350. Šepmistři, rada i všecka obec na Horách Kutných vyznávají, že podle snesení sněmovního všecky lidi své poddané k obci a záduší náležité v kraji Čáslavském vyhledati a sčísti dali, kterýchž se našlo 82, z nichž berně domovní po 10 gr. č. terminu sv. Bartolomějského 13 kop 40 gr. č. odsílají.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1585, 24. srpna. - Orig. český v arch. města Hory Kutné.
Přihlásit/registrovat se do ISP