355. Nejvyšší úředníci zemští oznamují berníkům od stavův českých voleným, že na místě stavův k tomu svolili, aby císaři z peněz zemských 15.000 kop grošů českých zapůjčeno bylo.

1585, 4. října. - Opis souč. v c. k. říšsk. arch. fin. ve Vídni.

Páni berníci od stavův království Českého volení! Oznamujem vám, že sme k tomu na místě stavův povolili, aby se JMCské, pánu našemu nejmilostivějšímu, z peněz zemských zapůjčilo patnácte tisíc kop grošův českých. A protož, kdyby JMCská k vám k berni ráčil pro touž sumu poslati s jistotou od JMCské spečetěnou a vlastní rukou JMti podepsanou z komory české takto znějící, abyste těch patnácte tisíc kop grošův českých při času svatého Mikuláše terminu léta 86. jednu polovici, totiž 7^2 tisíce kop gr. č. a druhou polovici též při času svatého Mikuláše léta 87. z berní, kteréž se tehdáž skládati budou, zase k zemi stavům složili, tehdy takovou sumu, přijmouc touž jistotu, JMCské vydejte, bude vám při počtu pasírováno. Dán v pátek po sv. Michalu archandělu Páně léta vosmdesátého pátého.

 

Vilém z Rožmberka, Jiřík z Lobkovic,

 

M. z Lysova, Burian Trčka, J. z Vchynic.


Přihlásit/registrovat se do ISP