3. Mandát císaře Rudolfa ll, kterýmž rozepisuje se sněm království Českého a ukládá se všem třem stavům, aby ke dni 13. ledna do měst Pražských se sjeli, druhého pak dne na to 14. ledna k předložení sněmovnímu na hrad Pražský se dostavili.

V PLZNI, ve čtvrtek po sv. Lucii [16. Dee] 1599. — Eukp. v arch. m. Prahy č. 112 fol. 121.
Přihlásit/registrovat se do ISP