18. Císař Rudolf II. žádá stavy království Českého, aby vedle snesení sněmu z r. 1596 soudu zemskému dva dni přidali.

21. ledna 1600. — Konc. v arch. česk. místodrž. v Praze. L. 34. 1600—1605.

JMt Římský císař a Uherský, český etc. král etc pán náš nejmilostivější ráčil jest sobě milostivě k paměti přivésti, že jsou [se] stavové království tohoto českého na sněmu obecním, kterýž držán byl léta jminulého 96 v středu po neděli, jenž slově Devítník, a zavřín téhož léta v středu po neděli Reminiscere, mezi jiným také na tom snesli a do tří let pořád zběhlých k soudu zemskému ještě dva dni po dnech sirotčích z příčin v artikuli téhož sněmu doložených přidali. I poněvadž jsou takové tři léta již jminuly, a JMCská toho obzvláštní potřebu uznávati ráčí, aby pro spěšnější vyslyšení obeslání z partid a z nepořádných půjček, v čemž by se tak pokut JMCské dotejkalo, ty dva dni po dnech sirotčích déle trvaly: z těch příčin JMCská stavuov za to milostivě žádati ráčí, aby stavové od soudu zemského příštího ještě oznámených dvou dní do tří let pořád zběhlých k soudu zemskému přidali, a po dnech sirotčích aby na týchž dvou dnech oznámené pře se slyšely, a ouředníci a soudcové zemští se nerozjíždějíc při soudu vytrvati povinni byli. Actum v pátek po sv. Fabiánu a Še- bestianu léta 1600.




Přihlásit/registrovat se do ISP