20. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijímá Václava Radnického ze Zhoře se synem jeho Adamem do svého stavu.

22. ledna 1600. — Kvatern "Tělný relací" z r. 1599 č. 50. fol. A. 17. b. v arch. zemsk. král. Českého.

V sobotu po svatých Fabiánu a Šebestianu. Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tisícího šestitýho v pátek po ochtábu svatých Tří Králů a zavřín téhož léta v pondělí po svatých Fabiánu a Šebestianu, přijali jsou do téhož stavu svého rytířského Václava Radnického z Zezhoře [sic] s Adamem synem jeho, poněvadž jest v témž sněme v zeleném pokoji rodičův svých dobré zachování a řádné své zplození i také erbovní obdarování dostatečně provedl a pokázal, s takovouto při tom vejminkou, aby on zápis na sebe podle zřízení zemského, jakž toho obyčej a řád jest, dskami zemskými učinil, s nejvyšším panem písařem království českého a jinými osobami při ouřadu desk zemských se smluvil, a to ve čtyřech nedělích pořád sběhlých vykonal.

Rektorové na to byli jsou z téhož sněmu: Ctibor Tiburcí Ždarský ze Žďáru a na Kladně, JMti císaře Římského rada a hejtman Menšího města Pražského, Přech z Hodějova na Milivště, Tloskově a Lčovicích, JMti císaře Římského rada a nejvyšší berník království Českého, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic na Zalší a Protivíne, purkrabě hradu Pražského, Daniel Beneda z Nečtin a na Přemyšlení, Jeroným čejka z Olbramovic na Chválách a Počernicích, Zikmund Sluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Václav Mitrovský z Nemysle, Mikuláš Velemyský z Velemyšlovsi, Albrecht Bryknar z Brukštejna, JMti císaře Římského truksas, Voldřich Bechyně z Lažan.
Přihlásit/registrovat se do ISP