34. Zbyněk arcibiskup Pražský kára hejtmana císařského na Lysé Václava Zálužského z Vostroskal, že by mu předpisovati chtěl, jaké kněze na kolatury statků císařských by měl dosazovati.

V PRAZE, 10. března 1600. — Konc. v arch. arcibiskup, v Praze. (Varia Miscellanea.)

Panu Václavovi Zálužskému z Vostroskal, JMCskó hejtmanu na Lysý. Zbyněk etc. Urozený, nám v pánu Bohu milý! Jest nám s nemalým podivením, že vy vždyckny, jaké bychom kněží na kolatury JMCské dosazovati měli, a pod obojí míti chcete, vyměřujete, ježto my víme, jaká povinnost úřadu našeho arcibiskupského i také poručení JMCské jest. A protož poněvadž jest do sv. Jiří dosti dlouhý čas, budeme věděti podle povinnosti naší k tomu času jakého kněze tu dosaditi a toho, kteréhož JMCská míti a nám o tom poroučeti ráčí. Toho jsme vás tejna učiniti nemohli, abyste se věděli čím spraviti. Datum v pátek po neděli Oculi anno 1600.
Přihlásit/registrovat se do ISP