38. Mandát císaře Rudolfa rozeslaný do všech krajů království Českého, kterýmž nařizuje se, aby na komoru českou oznámeno bylo, mnoho-li kdo piv na prodej vystavěl, mnoho-li peněz z piva odvedl a ještě dlužen zůstal, tak aby bylo úplně zřejmé, jaká suma krajskému výběrčímu posudného odvedena byla, a mnoho-li kdo dlužen zůstává.

V PLZNI, v pondělí po neděli květné [27. března] 1600. — Konc. česk. v arch. Mus. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP