46. Konrád Mayer z Pokštorfu na Brníkách, císařský výbérčí kraje Kouřimského, kvituje purkmistra a radu města Kouřimi z 36 kop 24 grošů č. posudného, jež zaplaceno bylo z 364 věrtel piva bílého i ječného, navařeného v 35 várkách za kvartál od sv. Tří králů do sv. Filipa a Jakuba r. 1600.

V pátek po sv. Filipa a Jakuba (5. května) 1600. — Orig. česk. v arch. mus. král. Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP