47. Václav Plácel z Elbinku, úřadu purkrabství kraje Hradeckého písař, Štěpánovi Jiřímu z Šternberka a na Votici, JMCské radě a presidentu v zřízené komoře království Českého: odesílaje výtah z register berničných léta 97, z kolika lidí osedlých jsou se stavové v kraji Hradeckém přiznali, omlouvá se, že pro nepřítomnost tovaryše svého v úřadě Pavla Hamsy [ze Zábědovic] a pro soud purkrabský kraje Hradeckého právě konaný, nemůže se dostaviti do Prahy osobně.

V HRADCI NAD LABEM, v pondělí po neděli křížové (8. května) 1600. — Orig česk. v arch. místodrž. pro král. Česk. S. 15—13.
Přihlásit/registrovat se do ISP