52. Matyáš Štampach ze Štampachu, na Kornhauze a Srbči, a Ondřej Mráz, berníci kraje Slánského, komoře české: dříve, vezli obdrželi vyzvání její, učinili již počet ze všech přijatých berní a sbírek v kraji Slánském za r. 1598, meškavše za tou příčinou po 4 dni (od 2. do 5. května 1600) na hradě Pražském a odvedše registra svá, listy přiznavací i kvitance.

V středu po neděli Rogationum (10. května) 1600. — Orig. česk, v arch. místodrž. pro král. Česk. S. 15—14, 2.
Přihlásit/registrovat se do ISP