53. Linhart Štampach se Štampachu, na Libouši a Hogensdorfé, a Maxmilián Hošťálek z Javořice, měštěnín města Žatce, berníci kraje Žateckého, vyzváni byvše od komory české, aby počty své z berní 1597 přijatých učinili, odpovídají, že počty ty již 1. 1599 v pátek po sv. Janě (25. června) složili a registra, kvitancí, listy přiznavací i s inventářem příjmu odvedli; prosí zároveň, aby při příštím soudu zemském vedle usnesení sněmovního dskami zemskými byli kvitováni.

V středu po neděli křížové (10. května) 1600. — Orig. česk. v arch. místodrž. pro král. Česk. S. 15—14,2.
Přihlásit/registrovat se do ISP