55. Purkmistr a rada města Rakovníka dle nařízení císařského ddo v Plzni v pondělí po neděli květné (27. března) r. 1600 komoře české oznamují, že za 51 kvartál od soboty dne sv. Valentina 1587 až do sv. Filipa a Jukuba 1600 navařili 90.7191/2 vědra piva bílého i ječného, z nichž odvedli posudného 9071 kop 57 gr. č.; přípisy kvitancí za jeden každý kvartál zašlou později.

V RAKOVNÍCE, v outerý po neděli Exaudi (16. května) 1600. — Kopiář česk. odr. 1600—9 v arch. města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP