67. Seznam odměn za ubytování vojska, jichž se dostalo městům Německému Brodu, Humpolci, Jihlavi, Přibislavi, Větrnému Jeníkovu, Kardašově Řečici, Pelhřimovu, Pacovu, Hořepníku.

[1600, v červnu]. — Konc. v arch. mus. král. Česk.

Rozdělení těch šesti tisíc kop míš., kteréž JMCská na pomoc mezi kvartýry po panu Seltenšlogovi odeslati ráčil.

Takto se pak podle poručení JMCské platilo:

Na jeden prapor, jakž obyčejně prapor držeti má 322 osob, a od osoby na den po 6 g. míš., učiní za den 32 kop 12 gr. m., ale ať jest zouplna 33 kop; a tak na jeden prapor za tejden učiní

231

kop

míš.

Těmto se platilo: Brodskejm, a co jich při tom kvartýru bylo, tu kdež jeden praporec za 4 neděle ležel

924

"

"

Humpoleckejm a Želivskejm na 1 praporec za půldruhý neděle učiní

347

"

"

Jihlavskejm na 1 praporec za 2 neděle

462

"

"

Přibislavskejm na 1 praporec za 3 neděle

693

"

"

Jeníkovskejm na 1 praporec za 2 neděle

462

"

"

Pelhřimovskejm na 2 praporce za 2 neděle

924

"

"

Řečickejm na 1 praporec za 10 dní

330

"

"

Pacovskejm, a kde ten kvartýr byl, na 1 praporec za 10 dní

330

"

"

Hořepnickejm se vsí Studený a kde ten prapor byl za 10 dní

330

"

"

Suma

4802

kop

míš.

Ostatní pozůstávající suma latis

1198

"

"

To se přidává Brodskému kvartýru, že se tu z počátku všecken regiment strhl a byl tu v městě několik dní, jako potom i při mustrunku a po mustrunku, a k tomu nejvyššího, též lejtenanta a hejtmany, kteří se tu sjížděli s velikým počtem koní, vychovávali a za samej vobrok a víno toliko 800 kop m. počtli, a za všecko tak na nejvyššího a na hejtmany a jiné ouřadní osoby podle složenejch registříků JMCské do vojenské rady odevzdanejch učiní do

1500

"

"

Na to nade všeckno z pozůstávajícího restu sem jim dal

1000

"

"

A Pelhřimovským, že nejvyššího lejtnanta několik dní u sebe měli a též že sou ty 2 praporce, kterýchž do Pacova a do Hořepníka přijíti nechtěli, že sou se u nich ně kolik dní zdržovaly, na to se jim tato náhrada činí

198

"

"

A tak toho rozdělení suma učiní

6000

"

"Přibislavskejm, Řečickejm, Pacovskejm a Pelhřimovskejm nezaplatil pan Seitenslag, jedno že nepřišli pro záplatu, a druhé také, že pan Seltenšlag, jakž mne zpravil, těch peněz, které jim náležely, musel k zaplacení toho regimentu pana Prejnara zapůjčiti. A tak tito čtyři kvartýři o záplatu ku panu Seltenšlagovi podle učiněného s nimi oučtu hleděti mají, když jest jejich peněz jim odeslanejch jinam zapůjčil, aby jich zase dostal a tyto štyry kvartýry splatil.
Přihlásit/registrovat se do ISP