71. List přiznavací purkmistra a rady města Rakovníka, dle něhož nachází se v městě jejich 378 komínů, z nichž povinnou sbírku po 20 gr. m. vybrali a ji berníkům krajským odsílají.

V RAKOVNÍCE, v pátek po památce Rozeslání apoštolův Páně (21. července) 1600. Kopiář česk. od r. 1600 -9 v arch. města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP