75. Vybraná domovní berně při svatobartolomějském terminu od sousedův Nového Města n. M.

NOVÉ MĚSTO, circa 24. srpna 1600. — Orig. v arch. Nového Města n. M.

Rejstra k vybírání berně domovní při sv. Bartoloměji léta etc 1600 od sousedův města Nového Hradiště nad Metují, počítaje od každého po 20 groších míšeňských. Při tom též sbírka na lid válečný svatovavřinská, kteráž se má touž měrou vybírati, jako berně domovní, kromě to více:

má vybrati sbírky, než berně domovní, co přijde na pana faráře a z podruhův, jakž zadu poznamenáno a zapsáno jmá.

Z města: (seznam 37 osob) suma berně domovní z města

39

kop

13

gr.

5

d.

míš.

Suma sbirby na vojáky z města tolikéž.

             

Z předměstí Krajského: (seznam 75 osob) suma berně domovní z Krajského předměstí

101/2

"

24

"

1

"

"

Suma sbírky na vojáky z Krajského předměstí činí tolikéž ut supra.

             

Z podměstí Horského: (seznam 57 osob) od Libchyňských

11/2

"

10

"

"

"

Suma berně domovní z Horského podměstí

71/2

"

20

"

4

"

"

Sbírky na vojáky tolikéž. Suma sumárum vší berně domovní z města i z obojího předměstí i od Libchyňských

581/2

"

8

"

3

"

"

Sbírky na vojáky z města i z obojího předměstí tolikéž, kromě co více z podruhů a od pana faráře se schází.

             

Sbírka z podruhův: (seznam 54 osob) suma z podruhův sbírky

5

kop

7

gr

d.

míš.

Item od pana faráře

1

"

"

"

"

Suma sumárum sbírky z města, z předměstí, od Libchyňských, od pana faráře a z podruhův

641/2

"

15

"

3

"

"


Přihlásit/registrovat se do ISP